Verhoiluala
  • Perinteinen verhoilu
  • Teollinen verhoilu
  • Ajoneuvoverhoilu
  • Perinteinen verhoilu

    Perinteinen verhoilu on vanhoja työtapoja noudattavaa verhoilutyötä, jossa käytetään perinteisiä materiaaleja, kuten pystyjoustimia, meriheinää ja jouhta. Perinteisin menetelmin verhoillaan yleensä kaikki antiikkihuonekalut ja useat 1900-luvun alkupuoliskon huonekalut. Perinteisin menetelmin verhoillessa verhoilijan on tunnettava tyylisuunnat ja niiden asettamat vaatimukset. Perinteinen verhoilu on aikaavievää käsityötä, jonka laatu kestää tiukemmatkin vaatimukset.

    < Takaisin Verhoiluala-sivulle